Bản quyền tháng 9-10/2011

1. SAI LẦM NỐI TIẾP – LAM BẠCH SẮC

2. BÊN NHÀ CÓ LANG – GIA DIỆP MẠN

3.QUAN TÌNH – THIÊN TUẾ ƯU (CỔ TRANG)


4. CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY – NHÂN GIAN TIỂU KHẢ

5. SỰ MAY RỦI CỦA TRÁI TIM – BARBARA CARTLAND ( VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY )

2 comments on “Bản quyền tháng 9-10/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s