SÁCH PHÁT HÀNH T9/2011

26.HÃY ĐỂ ANH Ở BÊN EM!- VÂN NGHÊ

Thông tin về tác phẩm:
Tác phẩm: Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân Nghê
Dịch: Thanh Loan
NXB Liên kết: Văn Học
Số trang: 600 trang
Khổ: 14,5 x 20,5cm
Giá: 115.000 Đ
Ngày xuất bản: 06.09.2011

27.HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG – Điện Tuyến

Thông tin tác phẩm:
Tên tác phẩm: Hương mật tựa khói sương
Tác giả: Điện Tuyến
NXB: Văn Học
Số trang: 700
Kích thước: 14.5 x 21 cm
Giá bìa : 138 000VND
Ngày xuất bản: 12.09. 2011

28.VÁY HOA CUỐI HẠ


Thông tin tác phẩm:

Tên tác phẩm: Váy hoa cuối hạ
Tác giả: Nhiều tác giả
Thể loại: Tập truyện ngắn Trung Quốc
NXB liên kết: Văn Học
Số trang: 284 trang
Giá tiền: 54.000 Đ
Ngày xuất bản : 28.09.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s