SÁCH PHÁT HÀNH T8/2011

24. LẦN ĐẦU BIẾT YÊU – NI XẢO NHI

Thông tin xuất bản

Tác phẩm: Lần đầu biết yêu
Tác giả: Ni Xảo Nhi
Dịch: Đặng Thị Vân Anh
NXB:Văn Học và công ty cổ phần sách Văn Việt liên kết xuất bản
Số trang: 380 trang
Giá: 72.000 Đ
Ngày xuất bản:03.08.2011

25. CÔ NÀNG HỢP ĐỒNG – NI XẢO NHI

Thông tin xuất bản

Tác phẩm: Cô nàng hợp đồng
Tác giả: Ni Xảo Nhi
Dịch: Minh Thuận
NXB:Văn Học và công ty cổ phần sách Văn Việt liên kết xuất bản
Số trang: 430 trang
Giá: 79.000 Đ
Ngày xuất bản:12.07.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s