SÁCH PHÁT HÀNH T7/2011

23. MƯA GIÓ THOÁNG QUA, TÔI YÊU EM – TÌNH KHÔNG LAM HỀ

Thông tin xuất bản

Tác phẩm: Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Dịch: Yingli
NXB:Văn Học và công ty cổ phần sách Văn Việt liên kết xuất bản
Số trang: 588 trang
Giá: 115.000 Đ
Ngày xuất bản:12.07.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s