SÁCH PHÁT HÀNH T12/2011

1. Tác phẩm: Ngược nắng để yêu em – Kênh 14.vn tuyển chọn

Thông tin về tác phẩm:
Tên tác phẩm: Ngược nắng để yêu em – Kênh 14.vn tuyển chọn
Thể loại: Văn học Việt Nam
Khổ sách: 13 x 20,5cm
NXB: Văn Học
Số trang: 250 trang
Giá tiền: 50.000Đ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s