SÁCH PHÁT HÀNH T11/2011

1.LỜI THÁCH ĐỐ TÌNH YÊU – NI XẢO NHI

Thông tin về tác phẩm:
Tên tác phẩm: Lời thách đố tình yêu
Tác giả: Ni Xảo Nhi
Dịch: Hoàng Mai Hương
NXB liên kết: Văn Học
Khổ 13 x 20,5 cm
Giá : 70.000Đ
Thời gian xuất bản dự kiến: 11.11

2. ANH LÀ GÌ TRONG TRÁI TIM EM – ĐÀO HUY KIÊN

Thông tin về tác phẩm:
Tên tác phẩm: Anh là gì trong trái tim em
Tác giả: Đào Huy Kiên
Tập truyện ngắn
NXB liên kết: Văn Học
Khổ 13 x 20,5 cm
Giá : 55.000Đ
Thời gian xuất bản dự kiến: 11.11.2011

3. YÊU ANH LÀ ƯỚC NGUYỆN CẢ ĐỜI KHÔNG HỐI TIẾC – TRÚC TÂM TÚY

Thông tin về tác phẩm:
Tên tác phẩm: Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc
Tác giả: Trúc Tâm Túy
NXB liên kết: Văn Học
Khổ 14.5 x 20,5 cm
Giá : 92.000Đ
Thời gian xuất bản dự kiến: 05.11.2011

4. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHÚA


Thông tin về tác phẩm:
Tên tác phẩm: Tôi không phải là công chúa
Tác giả: Kawi
NXB liên kết: Văn Học
Khổ 13 x 20,5 cm
Giá : 48.000Đ
Thời gian xuất bản dự kiến: 05.11.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s