SÁCH PHÁT HÀNH THÁNG 11 VÀ 12 NĂM 2012


LỊCH DỰ KIẾN PHÁT HÀNH SÁCH THÁNG 11 VÀ THÁNG 12 NĂM 2012
1. TỪ SAO HỎA ĐẾN LA MÃ:

bìa sách gốc

Thông tin chung:
Tên tác phẩm: Từ Sao Hỏa đến La Mã
Tên tác giả: Tiểu Hài Tử Người Tới Đây
Khổ: 14,5x 20,5
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
Dự kiến phát hành: Tháng 11/2012
Nội dung: Continue reading