Bản quyền tháng 11-12/2011


1. NGƯỜI TÌNH BẮC HẢI – THIÊN TẦM

Người tình Bắc Hải

2. ĐỐT CHÁY BĂNG GIÁ – TIM BOWLER

Đốt cháy băng giá

3.NỬA VIÊN KẸO NGỌT NGÀO ĐẾN ĐAU THƯƠNG – MỘ HẠ

Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương
4. ÁNH TRĂNG NÓI RẰNG LÃNG QUÊN – ĐỘC MỘC CHÂU

Mat trang noi da lang quen

5. CÂU ĐƯỢC CON RÙA VÀNG – KHÔNG HỮU CỐ SỰ
Câu được con rùa vàng

6. LOVE IN THE HIGHLAND – BARBARA CARTLAND ( VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY )

LOVE IN THE HIGHLAND - BARBARA CARTLAND ( VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY )

Bài viết mới nhất:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s